Page 15 - Tusaf Dergisi 25. Sayı
P. 15

TUSAF
                                                     www.tusaf.org         Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 2022-2025 dö- Turkish Flour Industrialists’ Federation (TUSAF) held its first
         nemi ilk Aylık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını 10 Mayıs  Monthly Ordinary Board Meeting for the period 2022-2025
         2022 Çarşamba Günü Federasyon Merkezinde gerçekleştirdi.  on Wednesday, May 10th, 2022 at the Federation Headquar-
         Federasyon Başkanı Sayın Haluk Tezcan Başkanlığındaki Yöne- ters. After discussing the items on the agenda, the Board of
         tim Kurulu gündemdeki maddeleri görüştükten sonra Ticaret  Directors, chaired by the President of the Federation, Mr. Haluk
         Bakan Yardımcısı Sayın Volkan Ağar’ı ve Toprak Mahsulleri Ofi- Tezcan, visited Volkan Ağar, the Deputy Minister of Trade, and
         si Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal’ı makamlarında ziyaret  Ahmet Güldal, the General Manager of Turkish Grain Board, in
         etti.                       their offices.
         Ziyaretler kapsamında yaklaşan hasat sezonu beklentileri üze- Within the scope of the visits, evaluations were made on the
         rine değerlendirmelerde bulunuldu ve yeni dönemin sektöre  expectations of the upcoming harvest season and wishes were
         hayırlı olması temennileri iletildi.       conveyed that the new period would be beneficial for the se-
                                  ctor.
                                                 15 y Ocak / Januaryl 2023
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20