• Üyelerimize, dolayısıyla sektörümüze, amaç ve yön vermek,
  • Sektörümüzün sorunlarını tespitle ortadan kaldırılması yönünde çaba göstermek,
  • Geçmişe değil, geleceğe odaklanan ancak geçmiş tecrübelerin ışığından yararlanan bir politikayı benimsemek,
  • Küreselleşen ekonomide yurt içi ve yurt dışı etkinliği büyütmek ve yaymak,
  • Etkinlik ve hizmetlerin yürütülmesinde doğayı, çevreyi, kurumsal ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek,
  • Yenlikçi, katılımcı, paylaşımcı, girişimci, yaratıcı ve ekip çalışmasına önem veren bir sektör kültürü oluşturmak,
  • Verimi artırmak, verimi artıran, emeği azaltan, madde ve insan kaynaklarını kontrol eden, çatışmayı en aza indiren, dayanışmayı en yükseğe çıkaran, bireysel çatışmaları azaltan bir felsefe benimsemek.