Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmaya yönelik olarak üyelerimizin, dolayısıyla sektörümüzün, ulusal ve uluslararası düzeyde rehabilitasyonunun, etkinliğinin ve veriminin geliştirilmesini, artırılmasını sağlamak.