TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

Madde 1 - Federasyonun Adı ve Merkezi

(1) Federasyonun adı “Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu”dur. Kısa olarak TUSAF ifadesi Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunu temsilen kullanılır. Türkiye kelimesi İçişleri Bakanlığının B050DDB0000007 sayılı izin yazısı ile kullanılmaktadır. TUSAF’ın merkezi Ankara’dır. 

TUSAF Ana Tüzüğü devamı için tıklayınız...