2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3589

             20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

             Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56960 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                          B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                              N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                              M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                           H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                           M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                             İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                          Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                 R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1  20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri karşılarında gösterildiğşekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)

 

 

AB, EFTA

GÜR.

B-HER.

D.Ü.

0714.10.98.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1201.90.00.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmişveya pellet şeklinde olsun olmasın)

0

0

0

0

1214.10.00.00.00

Yonca kaba unu ve pelletleri

0

0

0

0

1214.90.10.00.00

Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler

0

0

0

0

1214.90.90.00.00

Diğerleri

0

0

0

0

2302.30.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.30.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.30.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.02.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.02.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.08.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.08.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.10.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.10.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.40.90.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.40.90.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2302.50.00.00.11

Kepekler

5

5

0

5

2302.50.00.00.19

Diğerleri

5

5

0

5

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan(özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

5(1)

5

0

5

(1) AB ülkeleri için söz konusu gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır.

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.