image

Türkiye'nin AB katılım sürecine ilişkin oluşturulan Sivil Toplum Platformu’nun ortak açıklamasını TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu okudu. Açıklamada, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin bir tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekilerek, hükümet ve tüm siyasi partiler daha fazla gayret göstermeye; AB ülkelerinin liderleri ile kurumları da, Türkiye'nin üyeliğine yönelik tutum ve söylemlerini ahde vefa ilkesini de dikkate alarak gözden geçirmeye davet edildi.?

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) öncülüğünde bir araya gelen 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu ve üniversite temsilcileri, ''Türkiye'nin AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Platformu''nu oluşturdu.

Platform, bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okunan ortak açıklamada, platformda Türkiye'de sivil toplumun farklı kesimlerinin, iş dünyasının, emeğin, küçük işletmelerin, zanaatkarın, esnafın, çiftçinin ve bilim çevrelerinin temsilcileri olarak Türkiye'nin AB katılım sürecine ilişkin geniş bir mutabakatının temsil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin bir tıkanma noktasına geldiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

''Bu gidişatın önüne geçilememesinin yaratacağı sonuçlardan endişe duymaktayız. Bu endişemizi hükümetimiz, siyasi partilerimiz, kamuoyumuz ve AB kurumları, üye ülke hükümetleri ve AB kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya geldik.

Mevcut ortam, AB sürecinin her iki tarafta da öncelikli gündem maddesi olmaktan çıkmaya başladığı ve durma noktasına geldiği izlenimini vermektedir. AB üyeliği, Türkiye'nin vazgeçilmez hedefi olmaya devam etmektedir. Bizler için Türkiye'nin AB üyeliği hedefi sürdürülebilir kalkınma, yüksek demokratik standartlar, hukuk güvenliği, bireysel özgürlükler, toplumsal cinsiyet eşitliği ve refah toplumu anlamına gelmektedir. Ne AB'deki, ne Türkiye'deki dönemsel siyasal ve ekonomik gelişmeler bu temel doğrultuyu değiştiremez.
Hatırlatmak gerekir ki AB yönelimi, öncelikle bizim kendi meselemizdir. Bu anlayış içinde hükümetimizi, siyasi partilerimizi, Türkiye'nin tam üyelik hedefi anlayışıyla daha fazla gayret göstermeye davet ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki seçimlerin yeni bir başlangıç olmasını diliyor ve Haziran 2011'de oluşacak siyasi iradeyi partiler üstü bir anlayışla reform sürecini süratle canlandırmaya davet ediyoruz. Özellikle AB'nin yeni bütçe döneminde Türkiye'nin AB üyeliğini dikkate alması sağlanmalıdır. AB'nin 2014 yılında başlayacak yeni bütçe çalışmalarında Türkiye'nin üyeliğinin göz önünde tutulabilmesi için reformlar hızlandırılmalıdır.''

-''Ahde vefa ilkesini de dikkate alarak gözden geçirmeliler''

Ortak açıklamada, sürecin ayrılmaz parçası olan sivil toplumun bu hedef doğrultusunda gösterilecek çabaya katkısının esas olduğu ve bu sorumluluğun tam olarak bilincinde olunduğu vurgulanarak, var olan AB İletişim Stratejisinin etkinliğinin değerlendirilmesi, AB'ye verilen mesajların ne kadar ikna edici olduğunun irdelenmesi, yeni ve daha etkin bir iletişim strateji geliştirilerek güçlü bir şekilde uygulamaya konulması gerektiğine dikkat çekildi.

Başmüzakerecinin çabalarına rağmen vize konusunun sivil toplum diyaloğu önünde engel olmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, devamla şu görüşler dile getirildi:

''Buradan AB liderlerine ve kurumlarına da çağrıda çağrıda bulunuyoruz; Türkiye ve AB, tam üyelik iradelerini yarım asrı aşkın süredir ortaya koymuşlardır. Esasen bu nedenledir ki Türkiye'nin AB üyeliği, AB'nin küresel bir aktör olma sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış içinde AB liderlerini, üyelik sürecindeki hukuki yükümlülüklerini ve Türkiye'nin üyeliğine yönelik tutum ve söylemlerini süratle ve ciddiyetle ahde vefa ilkesini de dikkate alınarak gözden geçirmeye davet ediyoruz. Bu çerçevede hem AB'ye, hem hükümetimize ve siyasi partilerimize konuya esastan bakmaları çağrısını yapıyor ve diyoruz ki gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünün. Buradan tüm siyasi partilerimize özellikle son dönemde Türkiye'nin yapısal reformlarının yapılması noktasındaki mutabakatları gibi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu'nda gösterdikleri birlikteki gibi özellikle AB sürecindeki reform paketlerini desteklemelerini ve tüm siyasi partilerimize seçim meydanlarında AB sürecine olan desteklerini açıklamalarını bekliyoruz.''

-Platformda yer alanlar

''Türkiye AB Katılım Süreci İçin Sivil Toplum Girişimi Platformu''nda TOBB'un yanı sıra Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), DİSK, Türk-İş, Hak-İş, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Reklamcılar Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Tescilli Markalar Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, (TUSAF) Tüketiciler Birliği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu gibi 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu ile üniversite temsilcileri yer alıyor. Bu toplantıda TUSAF’ı Federasyon Genel Sekreteri Vural Kural temsil etmiştir.