• DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI
  • DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI PROTOKOL İMZA TÖRENİ YAPILDI

Sn. Erhan Özmen'in Konuşması:

Sn. Erhan Özmen'in Konuşması:

Erhan Özmen

Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği ve Bulgur Sanayicileri Derneğiarasında imzalanacak protokol, 26 Kasım 2011, Gaziantep

Sayın Bakanım, Sayın Valim ve Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Meslek Kuruluşlarımızın değerli Başkanları ve üyeleri, değerli basın,hanımefendiler,beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum.  Hoşgeldiniz. 

Sektörümüze daha kapsamlı hizmet su­nulması ihtiyacı doğrultusunda ve bu hizmetlerin geliştirilmesi perspektifinde bugünün yanında geleceğimizi de düşünerek sektörümüze ve ekonomimize faydalar sağlama gayreti içerisindeyiz.

Sadece sektör olarak değil aynı zamanda ülke olarakta en önemli hammaddelerimizden birisi olan buğ­dayın stratejik bir ürün olduğunu ve her geçen gün öne­mini dahada arttırdığı bilinciyle politikalarımızı şekillendiriyoruz. Çünkü biz un sanayicileri olarak Türkiye’de buğdayın ekilebilir olmasını destekleyecek politikaların oluşma­sından yanayız. Bu alandaki geçmişimiz ve zenginliğimiz, yeni araş­tırmaların ortaya çıkması, bilginin paylaşılması ve tek­nolojik yenilikleri içeren yeni bilimsel araştırmaların yapılması, Anadolu’nun bize armağan ettiği mirasın daha verimli kullanılmasına ve buğday kalitesinin artırılması­na katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Dünya un ticaretinin zirvesine oturan un sanayicileri­mizin hedefi; 100’ü aşkın ülkeye un ihracatını devam ettirmek, yeni pazarlar yaratmak ve tarım konusunda Türkiye’ye katkı sağlayacak uluslararası birikim ve kül­türlerin muhatap kuruluşlarla paylaşılması adına eğitim ve bilime dayalı etkinliklerin ve işbirliklerinin sürekliliğini gerçekleştirmek olacaktır.

Sn. Bakanım;

Türkiye dünya un ticaretinde hem teknoloji  hem de un kalitesinde dünya lideri konumundadır. Türk ununun ‘marka’ olma yolunda önemli ilerlemeler kaydetmesinde Hükümetimizin inkâr edilemez katkılarını da burada özellikle vurgulamak isterim.İçinde bulunduğumuz ay’ınuluslararası istatistiklerine göre, Sektörümüz2011 yılında da hem miktar anlamında hem de d