Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Ana Tüzük Madde 19/1 Genel Tebliği

Sayı: 1

Madde 1- Kapsam ve Dayanak

(1) İşbu Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Ana Tüzük Madde 19/1 Genel Tebliği (“Tebliğ”), Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (“TUSAF”) Ana Tüzüğü’nün “Yönetim Kurulu’nun Görevleri” başlıklı 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (j) ve (o) bentleri uyarınca Ana Tüzük’te yer alan kural ve düzenlemeler kapsamında TUSAF’a ilişkin işlerin yürütülmesi ile buna dair şekil ve esasların belirlenmesi için TUSAF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve onaylanmış olup aynı hükümler doğrultusunda tüm TUSAF çalışanları ve Üye Dernekler açısından bağlayıcı kurallar içermektedir

TUSAF Ana Tüzük Tebliği devamı için tıklayınız...