27.06.2012 - Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Resmi Gazete Sayı : 28336

TEBLİĞ NO: 2012/42

Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)