04.01.2012 - TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayı : 28163

TEBLİĞ NO: 2012/2

Ekmek Ekmek Çeşitleri Tebliği (Yeni)