2010 - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

 

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Uygulama Usul ve Esasları