TFIF    Archive    Official Newspaper
Official Newspaper
Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2010/1025 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu Esasları

Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/8)

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

Orta Vadeli Program

2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

İthalat Rejimine Ek Karar

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

Tarımsal Ürün Alım ve Satımı Konusunda TMO Genel Müdürlüğü'nün Görevlendirilmesine Dair Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişikliik Yapılması Hakkında Karar

Afrika Kıtasında Yaşanan Kuraklık Afetinden Zarar Gören Ülkelere Ekmeklik Buğday Unu Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslı Depoculuk Tazmim Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitkisel Gıda Ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

Ekmek Ekmek Çeşitleri Tebliği (Yeni)

Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği

Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
News Quick Links Links Follow Us

Home Page
Flour Column
Publications
TUSAF Photos
Contact

Turkey Cereals Newsletter
Commodity Exchanges Information System
Turkish Competition Authority
Waste in the World

 

Daily News


click for
details

 

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linked-In
Pinterest

TUSAF Journal-Turkish Flour


click for
details

TURKISH FLOUR INDUSTRIALISTS’ FEDERATION
Üniversiteler Mah., 1598 Cad., A3 Plaza, No: 33, Bilkent Plaza, Bilkent, 06800, Ankara TURKEY
Phone: +90(312) 440 04 54 • Fax: +90(312) 440 03 64 • E-mail: bilgi@tusaf.org